Zorg dat investeringen goed worden vastgelegd, zeker als u geen samenlevingscontract hebt laten opstellen.

Recentelijk is er een uitspraak geweest van de rechtbank Noord-Nederland waarbij de vrouw na haar relatiebreuk kon fluiten naar haar geld dat volgens haar zeggen door haar ex was geïnvesteerd in zijn woning. De vrouw kon geen bankafschriften of andere bewijzen overleggen.

Het voormalig stel had van 2001 tot augustus 2015 een relatie. De vrouw trok tijdens de relatie in bij de man die een koopwoning bezat.

Wat is de casus?

Tijdens de relatie maakte zij diverse bedragen over op de rekening van haar ex. Dit deed zij om de vermogenstoets te omzeilen. Zij ontving namelijk een ww-uitkering en was bang dat zij na de maximale duur van deze uitkering niet meer in aanmerking zou komen voor bijstand indien zij over te grote banktegoeden zou beschikken.

De vrouw kon alleen aantonen de tegels in de woning te hebben betaald. Dit bedrag ad € 925,- moet haar ex dan ook aan haar terugbetalen. De overige door haar aan haar ex betaalde ca. € 129.930,- is echter niet te traceren. Dit geld zou o.a. afkomstig zijn van een erfenis en de verkoop van haar woning en zou door haar ex zijn aangewend voor investeringen aan zijn woning en aanschaf van diverse roerende zaken.

Volgens haar ex, die overigens niet ontkent dat zij geld op zijn rekening heeft gestort, had de vrouw zelf de beschikking over een pasje van zijn rekening en heeft zij het geld opgenomen ter financiering van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding, vakanties, sieraden etc. Tevens zou de claim volgens hem zijn verjaard, aangezien inmiddels meer dan 5 jaar zijn verstreken sinds de vrouw het geld aan hem overmaakte.

Oordeel van de rechter

De rechtbank oordeelt dat de vrouw slechts recht heeft op het gedeelte van haar geld dat is besteed aan zaken die de man thans nog in eigendom toebehoren. Naast de tegels zal dit derhalve een zeer beperkt bedrag zijn. Al met al een zeer dure les voor de vrouw.

Conclusie: het is altijd raadzaam om een samenlevingscontract te laten opstellen bij een samenwoonrelatie. Zeker als 1 van de partners of allebei investeringen doen waardoor, na een relatiebreuk, vorderingen op elkaar ontstaan. Het is daarbij ook zaak om goed bewijsmateriaal te bewaren van alle financiële transacties (bankafschriften etc.), zodat alle investeringen goed herleidbaar zijn.