Het is bekend en ook logisch dat de emoties hoog kunnen oplopen tijdens een scheiding. In veel gevallen neemt één van beide partners het eerste initiatief tot de scheiding, waardoor deze al een stukje verder is in het verwerkingsproces. Beide partners zitten vaak dus in verschillende emotionele fases, hetgeen de onderlinge communicatie bemoeilijkt.

Verwerking van scheiding

Voor de verwerking van de scheiding, ook op langere termijn, is het echter van groot belang om terug te kunnen kijken op een goed doorlopen proces waarin beide partijen het gevoel hebben zo rechtvaardig mogelijk behandeld te zijn bij de zakelijke afwikkeling.

Kinderen in het spel

Als er kinderen in het spel zijn, is het helemaal belangrijk om op een goede manier uit elkaar te gaan. Al vanaf heel jonge leeftijd zijn kinderen zich immers zéér bewust van spanningen tussen hun ouders. Zij kiezen niet voor de scheiding, maar worden er desondanks tòch mee belast en kunnen het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen vader en moeder.

Werkbare omgangsvorm

In alle gevallen zou het uitgangspunt daarom moeten zijn: hoe kijken wij ca. 20 jaar na dato terug op de wijze waarop wij zijn omgegaan met onze scheiding? Dat geeft namelijk een goed perspectief en helpt om zaken op dit moment op een redelijke wijze te regelen. Als er kinderen zijn blijven ouders nog langdurig met elkaar te maken krijgen. Ondanks de scheiding blijft de man immers vader en de vrouw moeder. Er zal dus moeten worden gezocht naar een nieuwe werkbare omgangsvorm.

Traumatische ervaring

Bij een vechtscheiding wordt het hele scheidingstraject een vrij traumatische ervaring,  voor de (ex-) partners, maar zéker  voor de kinderen. De emoties krijgen dan de overhand en de kinderen worden veelvuldig geconfronteerd met ouders die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het hele traject duurt daarmee ook veel langer dan alle betrokkenen zouden willen.

Bezint eer ge begint

Mijn oprechte advies: bezint eer ge begint. Als 2 advocaten namens de (ex-)partners voor hun eigen cliënt financieel het maximale eruit proberen te halen, is het duidelijk dat dit nooit voor alle onderdelen zal lukken. Er blijven immers 2 verschillende partijen met verschillende eisen die allebei voor het maximale gaan. Na een vechtscheiding is het ook vrijwel onmogelijk om nog op normale voet met elkaar om te gaan. De kinderen worden dan onnodig extra belast.

Meer verdriet en meer kosten

Kortom: uiteindelijk levert een vechtscheiding weinig zakelijke winst op, maar wèl veel meer verdriet. Ook de kosten van de scheiding lopen uit. Ieder heeft immers een eigen advocaat en het traject duurt veel langer dan gewenst. Doordat de afwikkeling van de scheiding lang op zich laat wachten, kunnen beide partners emotioneel ook nog geen punt achter het verleden zetten en nog niet beginnen aan een nieuwe toekomst. Voor de betrokken kinderen geldt dit eveneens.

Voorkom een vechtscheiding

Wilt u hulp bij het voorkomen van een vechtscheiding, neem dan vrijblijvend contact met mij op.