Het eigen huis vormt, samen met het pensioen, veelal het grootste vermogensbestanddeel bij een scheiding. Voor de verdeling van de waarde is van belang welk huwelijksregime van toepassing is. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de verdeling van de waarde in principe 50%-50%.

In de woning blijven na scheiden

U kunt in dit geval met elkaar overeenkomen dat één van u in het huis blijft wonen. Dit betekent dan automatisch dat u de partner die uit huis vertrekt zal moeten uitkopen. Ook kunt u samen besluiten het huis te verkopen om allebei op een ander adres een nieuw leven op te bouwen. In het eerste geval zal een taxatiewaarde moeten worden bepaald. In het tweede geval zal de daadwerkelijke verkoopopbrengst bekend zijn. Van de taxatiewaarde c.q. verkoopopbrengst zal de resterende hypotheekschuld dienen te worden afgetrokken. Resteert een positieve waarde, dan zal dit met elkaar verrekend dienen te worden. Resteert een negatieve waarde (dus schuld), dan zal deze ook door beide partijen gedragen dienen te worden.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan is de verdeling afhankelijk van deze voorwaarden en van de feitelijke situatie. Was één van u huiseigenaar vóór uw huwelijk, dan ligt de situatie weer anders dan wanneer u de woning gezamenlijk tijdens uw huwelijk heeft aangeschaft.

Daarnaast spelen bestaande levensverzekeringen, zoals  de Kapitaalverzekering  Eigen Woning (KEW) of overlijdensrisicoverzekeringen, een belangrijke rol.

Hypotheekrente

Tevens dient rekening gehouden te worden met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Degene die de echtelijke woning verlaat heeft namelijk nog een beperkte duur recht op volledige aftrek. Hier spelen de zogenaamde scheidingsregeling en verhuisregeling een rol.

Kortom: er komt veel kijken bij de verdeling van een eigen huis bij scheiding in financieel en fiscaal opzicht en het is dus van belang om hierbij goed advies in te winnen. Ik help u graag om uw situatie helder te krijgen.

Meer informatie? Neem dan contact met me op.