Illustratie van geld
titel scheidingsadvies

Er komt veel kijken bij een scheiding. Maud Koch zorgt voor overzicht, duidelijkheid en begeleiding. 

Er komt veel kijken bij een scheiding. Maud Koch zorgt voor overzicht, duidelijkheid en begeleiding. 

Er komt veel kijken bij een scheiding. Maud Koch zorgt voor overzicht, duidelijkheid en begeleiding. 

balloon pointer vormgeving
Gescheiden huis

Het huis verdelen

De verdeling van het eigen huis is een belangrijk onderwerp bij een scheiding. Afgezien van de persoonlijke emoties die zowel ouders als kinderen hebben bij het huis waarin veel lief en leed is gedeeld, zal een werkbare oplossing voor u beiden moeten worden gecreëerd met betrekking tot de financiële afhandeling.

Afhankelijk van de eigendomsverhouding, uw huwelijksregime of samenlevingscontract, de bijbehorende resterende hypotheekschuld, de hieraan gekoppelde verzekeringen of beleggingen en de actuele verkoopwaarde zal bekeken moeten worden of uw wensen ten aanzien van de verdeling financieel haalbaar zijn.

De opties voor de verdeling zijn dat één van u in het huis blijft wonen of dat u de woning gezamenlijk verkoopt en allebei een andere huur- of koopwoning betrekt. In het eerste geval zal de andere partner uitgekocht dienen te worden. In het tweede geval zal bekeken dienen te worden hoeveel geld na de scheiding voor ieder beschikbaar is voor de huur of koop van een andere woning.   

Het huis verdelen

De verdeling van het eigen huis is een belangrijk onderwerp bij een scheiding. Afgezien van de persoonlijke emoties die zowel ouders als kinderen hebben bij het huis waarin veel lief en leed is gedeeld, zal een werkbare oplossing voor u beiden moeten worden gecreëerd met betrekking tot de financiële afhandeling.

Afhankelijk van de eigendomsverhouding, uw huwelijksregime of samenlevingscontract, de bijbehorende resterende hypotheekschuld, de hieraan gekoppelde verzekeringen of beleggingen en de actuele verkoopwaarde zal bekeken moeten worden of uw wensen ten aanzien van de verdeling financieel haalbaar zijn.

De opties voor de verdeling zijn dat één van u in het huis blijft wonen of dat u de woning gezamenlijk verkoopt en allebei een andere huur- of koopwoning betrekt. In het eerste geval zal de andere partner uitgekocht dienen te worden. In het tweede geval zal bekeken dienen te worden hoeveel geld na de scheiding voor ieder beschikbaar is voor de huur of koop van een andere woning.   

Het huis verdelen

De verdeling van het eigen huis is een belangrijk onderwerp bij een scheiding. Afgezien van de persoonlijke emoties die zowel ouders als kinderen hebben bij het huis waarin veel lief en leed is gedeeld, zal een werkbare oplossing voor u beiden moeten worden gecreëerd met betrekking tot de financiële afhandeling.

Afhankelijk van de eigendomsverhouding, uw huwelijksregime of samenlevingscontract, de bijbehorende resterende hypotheekschuld, de hieraan gekoppelde verzekeringen of beleggingen en de actuele verkoopwaarde zal bekeken moeten worden of uw wensen ten aanzien van de verdeling financieel haalbaar zijn.

De opties voor de verdeling zijn dat één van u in het huis blijft wonen of dat u de woning gezamenlijk verkoopt en allebei een andere huur- of koopwoning betrekt. In het eerste geval zal de andere partner uitgekocht dienen te worden. In het tweede geval zal bekeken dienen te worden hoeveel geld na de scheiding voor ieder beschikbaar is voor de huur of koop van een andere woning.   

Het huis verdelen

De verdeling van het eigen huis is een belangrijk onderwerp bij een scheiding. Afgezien van de persoonlijke emoties die zowel ouders als kinderen hebben bij het huis waarin veel lief en leed is gedeeld, zal een werkbare oplossing voor u beiden moeten worden gecreëerd met betrekking tot de financiële afhandeling.

Afhankelijk van de eigendomsverhouding, uw huwelijksregime of samenlevingscontract, de bijbehorende resterende hypotheekschuld, de hieraan gekoppelde verzekeringen of beleggingen en de actuele verkoopwaarde zal bekeken moeten worden of uw wensen ten aanzien van de verdeling financieel haalbaar zijn.

De opties voor de verdeling zijn dat één van u in het huis blijft wonen of dat u de woning gezamenlijk verkoopt en allebei een andere huur- of koopwoning betrekt. In het eerste geval zal de andere partner uitgekocht dienen te worden. In het tweede geval zal bekeken dienen te worden hoeveel geld na de scheiding voor ieder beschikbaar is voor de huur of koop van een andere woning.   

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen? Dan is het zaak om van begin af aan goed en open met ze te communiceren over uw scheiding en de te verwachten gevolgen ervan. Hoe moeilijk het ook is in de emotioneel beladen tijd rondom uw scheiding, probeer de kinderen telkens centraal te stellen en maak ook hun wensen bespreekbaar. Zij kiezen immers niet  voor de scheiding, maar worden wèl geconfronteerd met alle ingrijpende gevolgen en worstelen vaak met hun loyaliteit tussen beide ouders.

Voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden met gezamenlijk gezag met kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken tussen ouders rondom zorg- en opvoedtaken en de bijbehorende kosten vastgelegd, alsmede afspraken rondom communicatie. U kunt kiezen voor een zorg- of omgangsregeling of co-ouderschap na de scheiding. Van groot belang is een juiste afweging hierbij. Zijn de gewenste afspraken ook in de dagelijkse praktijk uitvoerbaar in combinatie met werk en andere bezigheden?

Tevens wordt door mij de te betalen kinderalimentatie berekend naar draagkracht van u beiden op basis van Nibud-normen.     

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen? Dan is het zaak om van begin af aan goed en open met ze te communiceren over uw scheiding en de te verwachten gevolgen ervan. Hoe moeilijk het ook is in de emotioneel beladen tijd rondom uw scheiding, probeer de kinderen telkens centraal te stellen en maak ook hun wensen bespreekbaar. Zij kiezen immers niet  voor de scheiding, maar worden wèl geconfronteerd met alle ingrijpende gevolgen en worstelen vaak met hun loyaliteit tussen beide ouders.

Voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden met gezamenlijk gezag met kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken tussen ouders rondom zorg- en opvoedtaken en de bijbehorende kosten vastgelegd, alsmede afspraken rondom communicatie. U kunt kiezen voor een zorg- of omgangsregeling of co-ouderschap na de scheiding. Van groot belang is een juiste afweging hierbij. Zijn de gewenste afspraken ook in de dagelijkse praktijk uitvoerbaar in combinatie met werk en andere bezigheden?

Tevens wordt door mij de te betalen kinderalimentatie berekend naar draagkracht van u beiden op basis van Nibud-normen.     

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen? Dan is het zaak om van begin af aan goed en open met ze te communiceren over uw scheiding en de te verwachten gevolgen ervan. Hoe moeilijk het ook is in de emotioneel beladen tijd rondom uw scheiding, probeer de kinderen telkens centraal te stellen en maak ook hun wensen bespreekbaar. Zij kiezen immers niet  voor de scheiding, maar worden wèl geconfronteerd met alle ingrijpende gevolgen en worstelen vaak met hun loyaliteit tussen beide ouders.

Voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden met gezamenlijk gezag met kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken tussen ouders rondom zorg- en opvoedtaken en de bijbehorende kosten vastgelegd, alsmede afspraken rondom communicatie. U kunt kiezen voor een zorg- of omgangsregeling of co-ouderschap na de scheiding. Van groot belang is een juiste afweging hierbij. Zijn de gewenste afspraken ook in de dagelijkse praktijk uitvoerbaar in combinatie met werk en andere bezigheden?

Tevens wordt door mij de te betalen kinderalimentatie berekend naar draagkracht van u beiden op basis van Nibud-normen.     

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen? Dan is het zaak om van begin af aan goed en open met ze te communiceren over uw scheiding en de te verwachten gevolgen ervan. Hoe moeilijk het ook is in de emotioneel beladen tijd rondom uw scheiding, probeer de kinderen telkens centraal te stellen en maak ook hun wensen bespreekbaar. Zij kiezen immers niet  voor de scheiding, maar worden wèl geconfronteerd met alle ingrijpende gevolgen en worstelen vaak met hun loyaliteit tussen beide ouders.

Voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden met gezamenlijk gezag met kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken tussen ouders rondom zorg- en opvoedtaken en de bijbehorende kosten vastgelegd, alsmede afspraken rondom communicatie. U kunt kiezen voor een zorg- of omgangsregeling of co-ouderschap na de scheiding. Van groot belang is een juiste afweging hierbij. Zijn de gewenste afspraken ook in de dagelijkse praktijk uitvoerbaar in combinatie met werk en andere bezigheden?

Tevens wordt door mij de te betalen kinderalimentatie berekend naar draagkracht van u beiden op basis van Nibud-normen.     

Eend

“Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis.”

“Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis.”

“Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis.”

“Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis.”

Verdelen financiën

Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis. Afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken zal uw opgebouwde pensioen mogelijk verevend dienen te worden. Ook het door u beiden opgebouwde nabestaandenpensioen dient goed bekeken te worden.

Door schenkingen en/of erfenissen kan er vermogen zijn opgebouwd dat, afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken en testamenten, dient te worden verdeeld dan wel juist behoort tot het privévermogen van één van u en derhalve buiten de verdeling blijft.

Levensverzekeringen, zoals lijfrenteverzekeringen, dienen mogelijk eveneens verdeeld te worden. Schade- en zorgverzekeringen dienen beoordeeld te worden en aangepast aan de nieuwe situatie.

Alle bezittingen en schulden, incl. eigen woning en hypotheek, worden overzichtelijk in een vermogensoverzicht gezet waarna in overleg wordt bepaald welk component aan wie toekomt. Hierbij dient vanzelfsprekend rekening gehouden te worden met alle fiscale consequenties. 

Er zal bekeken dienen te worden òf in principe partneralimentatie is verschuldigd en zo ja, hoeveel. Hierover zullen specifieke afspraken gemaakt worden.

Ook het netto besteedbaar inkomen dat voor ieder van u resteert nà scheiding geeft een belangrijk inzicht. Op basis hiervan kunt u immers allebei een nieuwe start maken.

Verdelen financiën

Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis. Afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken zal uw opgebouwde pensioen mogelijk verevend dienen te worden. Ook het door u beiden opgebouwde nabestaandenpensioen dient goed bekeken te worden.

Door schenkingen en/of erfenissen kan er vermogen zijn opgebouwd dat, afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken en testamenten, dient te worden verdeeld dan wel juist behoort tot het privévermogen van één van u en derhalve buiten de verdeling blijft.

Levensverzekeringen, zoals lijfrenteverzekeringen, dienen mogelijk eveneens verdeeld te worden. Schade- en zorgverzekeringen dienen beoordeeld te worden en aangepast aan de nieuwe situatie.

Alle bezittingen en schulden, incl. eigen woning en hypotheek, worden overzichtelijk in een vermogensoverzicht gezet waarna in overleg wordt bepaald welk component aan wie toekomt. Hierbij dient vanzelfsprekend rekening gehouden te worden met alle fiscale consequenties. 

Er zal bekeken dienen te worden òf in principe partneralimentatie is verschuldigd en zo ja, hoeveel. Hierover zullen specifieke afspraken gemaakt worden.

Ook het netto besteedbaar inkomen dat voor ieder van u resteert nà scheiding geeft een belangrijk inzicht. Op basis hiervan kunt u immers allebei een nieuwe start maken.

Verdelen financiën

Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis. Afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken zal uw opgebouwde pensioen mogelijk verevend dienen te worden. Ook het door u beiden opgebouwde nabestaandenpensioen dient goed bekeken te worden.

Door schenkingen en/of erfenissen kan er vermogen zijn opgebouwd dat, afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken en testamenten, dient te worden verdeeld dan wel juist behoort tot het privévermogen van één van u en derhalve buiten de verdeling blijft.

Levensverzekeringen, zoals lijfrenteverzekeringen, dienen mogelijk eveneens verdeeld te worden. Schade- en zorgverzekeringen dienen beoordeeld te worden en aangepast aan de nieuwe situatie.

Alle bezittingen en schulden, incl. eigen woning en hypotheek, worden overzichtelijk in een vermogensoverzicht gezet waarna in overleg wordt bepaald welk component aan wie toekomt. Hierbij dient vanzelfsprekend rekening gehouden te worden met alle fiscale consequenties. 

Er zal bekeken dienen te worden òf in principe partneralimentatie is verschuldigd en zo ja, hoeveel. Hierover zullen specifieke afspraken gemaakt worden.

Ook het netto besteedbaar inkomen dat voor ieder van u resteert nà scheiding geeft een belangrijk inzicht. Op basis hiervan kunt u immers allebei een nieuwe start maken.

Verdelen financiën

Behalve het eigen huis verdienen diverse andere financiële zaken uw aandacht. Wat dacht u van uw pensioen? Dit vertegenwoordigt soms zelfs een hogere waarde dan uw eigen huis. Afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken zal uw opgebouwde pensioen mogelijk verevend dienen te worden. Ook het door u beiden opgebouwde nabestaandenpensioen dient goed bekeken te worden.

Door schenkingen en/of erfenissen kan er vermogen zijn opgebouwd dat, afhankelijk van uw huwelijksregime en/of aanvullende formele afspraken en testamenten, dient te worden verdeeld dan wel juist behoort tot het privévermogen van één van u en derhalve buiten de verdeling blijft.

Levensverzekeringen, zoals lijfrenteverzekeringen, dienen mogelijk eveneens verdeeld te worden. Schade- en zorgverzekeringen dienen beoordeeld te worden en aangepast aan de nieuwe situatie.

Alle bezittingen en schulden, incl. eigen woning en hypotheek, worden overzichtelijk in een vermogensoverzicht gezet waarna in overleg wordt bepaald welk component aan wie toekomt. Hierbij dient vanzelfsprekend rekening gehouden te worden met alle fiscale consequenties. 

Er zal bekeken dienen te worden òf in principe partneralimentatie is verschuldigd en zo ja, hoeveel. Hierover zullen specifieke afspraken gemaakt worden.

Ook het netto besteedbaar inkomen dat voor ieder van u resteert nà scheiding geeft een belangrijk inzicht. Op basis hiervan kunt u immers allebei een nieuwe start maken.

Profielfoto van Maud Koch

Maud Koch

Neem gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

06 13 04 13 08
info@maudkoch.nl

Maud Koch

Neem gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

06 13 04 13 08
info@maudkoch.nl

Maud Koch

Neem gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

06 13 04 13 08
info@maudkoch.nl

Standaard logo Maud Koch

Financieel
Scheidingsadvies

Wielsekade 26
3411 AB  Lopik

De Boterfabriek
Fabrieksweg 12H
3411 MM Lopik