Gaat u scheiden en wilt u een aflossingsvrije hypotheek afsluiten voor een nieuwe koopwoning?

Als u gaat scheiden hebt u nog 2 jaar de tijd om uw gezamenlijke woning te verkopen. Ook is het mogelijk dat uw ex-partner of uzelf het huis overneemt en de ander uitkoopt. Gedurende deze 2 jaar mag u uw aandeel in het huis en de bijbehorende schuld in box 1 opgeven. Tevens mag u het gedeelte van de hypotheekrente dat u verschuldigd bent èn betaald hebt in aftrek brengen.

Financiële afwikkeling duurt langer dan 2 jaar

Als de financiële afwikkeling langer duurt dan 2 jaar, en het bestaande deel in de hypotheekschuld daardoor niet binnen 2 jaar na uw vertrek is afgelost, bestaat er geen recht meer op het zogenaamde overgangsrecht. Dit betekent dat u geen aflossingsvrije hypotheek meer kunt aangaan als u een nieuwe woning gaat kopen; u krijgt immers te maken met de nieuwe en strengere hypotheekregels. U zult de nieuwe hypotheekschuld dan minimaal annuïtair dienen af te lossen om recht te kunnen blijven houden op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor worden uw hypotheeklasten vaak hoger dan bij aflossingsvrij.

Conclusie

Het verdient in de meeste gevallen aanbeveling om uiterlijk binnen 2 jaar de scheiding financieel goed af te wikkelen met elkaar, zodat u voor uw beider nieuwe toekomst nog zoveel mogelijk financiële opties open houdt.

Lees ook mijn eerdere blogs over dit onderwerp.

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.