Het wordt in de toekomst gemakkelijker om te scheiden in situaties van zogenaamde “huwelijkse gevangenschap”

Wat is er aan de hand?

Er is in diverse (religieuze) gemeenschappen sprake van dat partners ongewild in een huwelijk blijven. Vaak is het burgerlijk huwelijk in die situaties al wèl ontbonden, maar wil de partner bijvoorbeeld niet meewerken aan de definitieve (religieuze) ontbinding.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker vindt echter dat iedereen de vrijheid moet hebben om te scheiden:  “dit geldt dan zowel voor het burgerlijk huwelijk, als voor de beëindiging van de religieuze verbintenis, ongeacht of deze verbintenis naast een burgerlijk huwelijk bestaat”.

Aanpassing van de wet

De minister gaat de huidige wetgeving aanpassen, waardoor de zogenaamde “huwelijkse gevangenschap” eerder kan worden beëindigd.

Nu is het zo dat de partner van de persoon die de ontbinding van het religieus huwelijk aanvraagt al via een rechterlijk bevel kan worden gedwongen om mee te werken aan de echtscheidingsprocedure.

De minister wil deze tweede gang naar de rechter voorkomen. Partijen worden bovendien verplicht mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.