Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie in principe ingekort tot 5 jaar, een beperkt aantal uitzonderingen daar gelaten. Lees hiervoor mijn eerder verschenen blog.

Consequenties

Voor degene die partneralimentatie ontvangt zal dit grote consequenties kunnen hebben. Bij het afsluiten van een (nieuwe) hypotheek nemen veel hypotheekaanbieders immers de te ontvangen alimentatie uitsluitend als inkomen mee als deze nog minimaal 10 jaar loopt.

Daarnaast speelt nog de problematiek dat de huizenprijzen inmiddels dusdanig zijn gestegen dat het veel geld kost om de partner financieel “uit te kopen”, waardoor dit soms niet haalbaar blijkt. Dit in tegenstelling tot de situatie daarvóór, waarbij de huizen vaak onder water bleken te staan en ex-partners soms met een behoorlijke restschuld achterbleven.

Meer weten over dit onderwerp?

Graag ben ik u van dienst. Neem gerust contact met mij op!