Wilt u scheiden? En daarbij omwille van uw kinderen, maar ook omwille van uzelf, geruzie over geld en dus een vechtscheiding voorkomen?

Ruzie over financiën tijdens de relatie

Het Nibud (Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft aan dat ruim een kwart van de stellen ruziet over geldzaken tijdens de relatie. Vooral bezuinigingen en daaraan gekoppeld het bestedingspatroon geven aanleiding tot onenigheid.

In 2019 houdt ca. een derde van de stellen zich gezamenlijk met de geldzaken van het huishouden bezig. Er wordt iets vaker gebruik gemaakt van een gezamenlijke rekening. De helft van deze stellen heeft daarnaast ook nog een privé rekening.

Hoewel het in een relatie belangrijk is om regelmatig met elkaar over geldzaken te praten, gebeurt dit in de praktijk veel te weinig. Het is van belang om duidelijk te hebben wie wat betaalt en waarom.

Ruzie over financiën tijdens de scheiding?

Tijdens een scheiding ontstaat, mede vanwege de grote emoties die dan een rol spelen, vaak ineens nóg veel meer ruzie over de financiën. Hoe dient alles in alle redelijkheid verdeeld te worden? Hierbij spelen natuurlijk, naast de emotionele, ook nog juridische en fiscale aspecten. Hulp van een derde, als financieel mediator, is dan geen overbodige luxe.

Graag help ik u bij het verkrijgen van het gewenste inzicht en bij het maken van eerlijke financiële afspraken. U maakt dan bewuste financiële keuzes met elkaar en blijft “on speaking terms”. Zeker van belang als er kinderen in het spel zijn…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.