Het juridisch kader

Volgens art. 1:377a BW hebben mensen met een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind/de kinderen recht op omgang. Dit geldt in principe dus ook voor opa’s en oma’s.

Rol van opa’s en oma’s

Het komt vaak voor dat opa’s en oma’s hun kleinkind(eren) minder zien na een scheiding. Opa’s en oma’s kunnen echter een belangrijke positieve rol spelen in het hele scheidingsproces.

Zij vormen immers een stabiele factor in een verder instabiele periode, ze kennen de kleinkinderen al van jongs af aan en zijn met ze begaan. Daarnaast kunnen zij in de meeste gevallen voldoende afstand houden van de grootste emoties.

Opa’s en oma’s hebben tijdens het scheidingsproces bovendien vaak meer tijd en aandacht voor de kleinkinderen. Zij kunnen een luisterend oor bieden en/of voor afleiding zorgen door leuke dingen met ze te gaan doen.

Aandacht voor de (klein)kinderen

Het welbevinden van de bij de scheiding betrokken kinderen is van essentieel belang. Zij kiezen niet voor de scheiding, maar worden wèl met de gevolgen ervan geconfronteerd. Hun leven verandert veelal ingrijpend.

Stel gerust uw vraag!

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem contact met mij op.