Deel II - Bijzonder nabestaandenpensioen

Bij de verdeling van het vermogen tijdens een scheiding wordt veelal niet veel aandacht besteed aan het onderwerp pensioen, terwijl het tòch veel waarde vertegenwoordigt. Soms zelfs nog méér dan het eigen huis.

In dit tweede deel van mijn pensioenblogs licht ik het onderwerp bijzonder nabestaandenpensioen en scheiding nader toe. Vorige week ging deel I over het ouderdomspensioen en scheiding.

De regelgeving rondom het bijzonder nabestaandenpensioen is vastgelegd in art. 57 van de PW (Pensioenwet). Voor ex-partners van DGA’s ligt dit anders. Zij hebben onder voorwaarden recht op bijzonder nabestaandenpensioen uit hoofde van de WVPS (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding).

Wat houdt het bijzonder nabestaandenpensioen in?

Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u komt het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen tot aan het moment van scheiding aan u toe, inclusief het deel dat is opgebouwd vóór de huwelijkse periode. In de Pensioenwet is bepaald dat het toekennen en vaststellen van nabestaandenpensioen aan ongetrouwd samenwonenden gelijk dient te zijn aan dat van gehuwden en geregistreerd partners. De pensioenregeling dient hiertoe uiteraard de mogelijkheid te bieden en de samenwonende partner dient dan  aangemeld te zijn als partner voor de pensioenregeling. Vaak dient dit tevens te zijn vastgelegd in een samenlevingscontract.

Belang bijzonder nabestaandenpensioen

Een bijzonder nabestaandenpensioen kan o.a. van groot belang zijn om de kosten voor de opvoeding van (jonge) kinderen te kunnen blijven betalen en/of om het verlies aan partneralimentatie te compenseren. Indien degene die de kinder- en/of partneralimentatie betaalt komt te overlijden, verandert de financiële situatie van de gescheiden ex-partner immers ook direct. Zonder nabestaandenvoorziening kunnen er in dat geval grote financiële tekorten ontstaan.

Attentiepunten

  • Indien bij een eerdere scheiding reeds nabestaandenpensioen is toebedeeld aan een andere ex-partner, komt dat gedeelte niet toe aan de volgende ex-partner.
  • Belangrijke voorwaarde voor de toekenning van bijzonder nabestaandenpensioen is dat er daadwerkelijk waarde is opgebouwd. Is het nabestaandenpensioen afgedekt op basis van een zogenaamde risicodekking, dan is er geen waarde aanwezig die kan worden toegekend.
  • De regeling voor het bijzonder nabestaandenpensioen is regelend recht, net als de regeling voor het ouderdomspensioen uit hoofde van de WVPS. Hiervan màg worden afgeweken, zowel in huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract als in het echtscheidingsconvenant.

Meer weten? Neem contact met mij op!