In 2018 gehuwd? Dan kan er onduidelijkheid zijn in de berekening van eigenwoningreserve!

Voorheen huwden partners standaard in algemene gemeenschap van goederen als geen afwijkende (huwelijkse) voorwaarden waren opgenomen. Hier kleefde een aantal bezwaren aan, maar het eigendomsrecht van beide partners was helder: 50% / 50%.

Nieuw huwelijksvermogensrecht vanaf januari 2018

Vanaf januari 2018 is een nieuw huwelijksvermogensrecht van kracht geworden, dat een aantal van de bezwaren van de algemene gemeenschap van goederen teniet doet. Vanaf 1 januari 2018 trouwt men namelijk standaard in beperkte gemeenschap van goederen indien geen afwijkende (huwelijkse) voorwaarden zijn opgenomen. Eén van de grootste verschillen is dat de bezittingen en/of schulden van vóór het huwelijk nu toegerekend blijven aan de individuele eigenaar. Voorheen vielen ook deze vanaf de huwelijksdatum in de gemeenschap.

Inmiddels blijkt er door dit nieuwe huwelijksvermogensrecht echter grote onduidelijkheid te bestaan over het eigen woning verleden en daarmee de hypotheekrenteaftrek van de partners individueel.

Wat is eigenwoningreserve?

Eigenwoningreserve is het bedrag uit overwaarde (positief of negatief) dat ontstaat als de oude eigen woning wordt verkocht. Dit bedrag beïnvloedt de hoogte van het bedrag waarover hypotheekrente mag worden afgetrokken bij een nieuwe hypotheek. Is er sprake van een positieve overwaarde? Dan is de rente aftrekbaar over maximaal de aankoopsom van de nieuwe woning minus de eigenwoningreserve. En juist over díe berekening bestaat dus grote onduidelijkheid.

Sinds de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt het pre-huwelijkse persoonlijke vermogen niet meer automatisch gedeeld tussen de partners, hetgeen invloed heeft op de duur en hoogte van de maximale hypotheekrenteaftrek bij de aankoop van een woning.

Hoe de nieuwe wetgeving exact geïnterpreteerd dient te worden weet de fiscus op dit moment echter zelf ook nog niet. Hopelijk geeft de belastingdienst nog vóór de belastingaangifte over 2018 (1 april 2019) de gewenste duidelijkheid.