Ouders die allebei het ouderlijk gezag hebben over hun kinderen blijven dit sinds 1 januari 1998 behouden na hun echtscheiding.

Na een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken zullen de ouders moeten kiezen uit één van de mogelijke zorgregelingen. Als de ex-partners er niet in slagen om samen goede afspraken over de opvoeding en zorg voor hun kinderen te maken, bepaalt de rechter.

Omgangsregeling

Een veel voorkomende omgangsregeling is dat de kinderen eens in de 2 weken bij de niet-verzorgende ouder verblijven (vaak de vader) en daarnaast de helft van de feestdagen en de helft van de schoolvakanties. Maar ook andere variaties zijn mogelijk.

Co-ouderschap

Indien de ex-partners kiezen voor een (nagenoeg) 50% / 50% omgangsregeling, wordt dat co-ouderschap genoemd. Vaak  is dan sprake van verzorging om de week (de ene ouder de ene week, de andere de andere week) of van de ene week 3 om 4 dagen en de andere week 4 om 3 dagen. Co-ouderschap komt minder vaak voor dan een omgangsregeling. Dit heeft mede te maken met de werktijden van de ouders en het schoolrooster, de sportclubs en eventuele  muzieklessen van de kinderen. Bij co-ouderschap is het van belang dat de ouders niet te ver uit elkaar wonen. Het voordeel voor de kinderen is dat ze hun ouders vrijwel even vaak zien. Het nadeel kan zijn dat het veel van ze vergt. Zij moeten zich immers telkens aanpassen aan een andere woonomgeving met andere huisregels.

Birdnesting

Bij birdnesting blijven de kinderen in het ouderlijk huis wonen. In dit geval zijn het de ouders die telkens wisselen en om de beurt in het ouderlijk huis wonen. Er is dus een vaste thuisbasis voor de kinderen, maar niet voor de ouders. De ouders hebben naast dit ouderlijke huis ook nog ieder hun eigen huis. Dit is daardoor tevens een dure oplossing. Birdnesting is ook een vorm van co-ouderschap, maar komt op dit moment relatief nog weinig voor in Nederland.

Wat kiest u?

Wat u samen ook voor regeling kiest, deze zal veelal moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Zie mijn blog van vorige week.

Stel gerust uw vraag!

Vragen? Ik vertel u graag meer of help u bij het opstellen van een ouderschapsplan! Neem contact met mij op.