Bij een scheiding kan sprake zijn van een overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie. Dit is dan zowel voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Daarbij wordt veelal aangegeven dat deze alimentatiebedragen jaarlijks zullen worden geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer. Bij de vaststelling van dit loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren.

Percentage alimentatiebedragen

Elk jaar maakt de minister van Justitie en Veiligheid in november bekend met welk percentage de alimentatiebedragen dienen te worden aangepast.  Voor 2019 is dit percentage 2%.

Controleer de afspraken

Controleer dus wat exact is afgesproken in het echtscheidingsconvenant (of ouderschapsplan). Als de indexering niet is uitgesloten, is de wettelijke indexering van toepassing. De aanpassing vindt niet automatisch plaats. Het is dus zaak om goed te bewaken of de afspraken uit het convenant in dit verband worden nageleefd. De kosten van levensonderhoud worden immers ook ieder jaar duurder!

Mocht indexering onterecht nooit zijn toegepast, dan kan deze “vergeten” alimentatie-indexering met terugwerkende kracht worden geïnd. N.B.: na 5 jaar vervalt deze mogelijkheid.

Vindt u het allemaal maar onduidelijk of heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op!