Maximaal 4?

Tijden veranderen…

Heb jij ook 4 ouders? Dit komt steeds meer voor. Vroeger werden kinderen voornamelijk geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw. Een kind had daarmee automatisch 2 ouders. Inmiddels komen andere situaties steeds meer voor: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht (2 vrouwen of 2 mannen), meergeneratie gezinnen en meerdere personen die met elkaar 1 kind of meer kinderen verzorgen en opvoeden. Dit kan veel juridische haken en ogen hebben.

Het juridische belang  van kinderen in deze situaties dient te worden gewaarborgd. De overheid heeft daarom een onderzoek  laten instellen door een staatscommissie. Deze commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om de regelgeving aan te passen op het gebied van juridisch meerouderschap, meerouder gezag en draagmoederschap.

Maximaal 4 (juridische) ouders?

Een kind zou maximaal 4 juridische ouders kunnen hebben, die gezamenlijk maximaal 2 huishoudens zouden kunnen vormen. Vóór de verwekking van het kind zouden de ouders aan de rechter een  meerouderschapsovereenkomst dienen voor te leggen, waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. de geslachtsnaam, de hoofdverblijfplaats van het kind/de kinderen, zorg- en opvoedingstaken en de verdeling van de financiële lasten.

Voorlopig nog niet!

De huidige regering heeft besloten nog geen beslissing te nemen over deze kwestie. De vraag of kinderen in juridisch opzicht meer dan 2 ouders kunnen hebben is namelijk heel lastig te beantwoorden. Er kleven veel consequenties aan op het gebied van nationaliteit, achternaam, ouderlijk gezag, erfenissen etc. Daarnaast spelen ook emotionele uitdagingen, aangezien niet alle 4 betrokken ouders in alle situaties altijd goed door 1 deur kunnen.

Hoe verder?

Afgesproken is dat nader onderzoek  zal plaatsvinden naar een aanpassing van het familierecht. Wordt dus vervolgd…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.