Dit is een belangrijke vraag bij iedere scheiding waarbij minderjarige en/of jong meerderjarige kinderen zijn betrokken. Ouders willen inzicht hebben in de kosten waarop men na de scheiding kan rekenen.

Hoe zit het precies met kinderalimentatie?

Volgens de wet zijn ouders verplicht, op grond van bloed- of aanverwantschap, om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien tot in ieder geval 21 jaar. Deze onderhoudsplicht kan ook gelden voor een verwekker, stiefouder of niet-ouder met gezag over een kind.

Om te voorkomen dat iedere rechtbank een andere berekeningsmethode hanteert, heeft de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) het zogenaamde Trema-Rapport opgesteld, waarin richtlijnen zijn vastgesteld voor alimentatie. Per 1 april 2013 zijn voor kinderalimentatie nieuwe richtlijnen bepaald door de Expertgroep Alimentatienormen. Per 1 januari 2015 is een nieuwe weg ingeslagen naar aanleiding van de Wet Hervorming Kindregelingen.

Voor de bepaling van de kinderalimentatie zijn 2 begrippen essentieel:

  • De behoefte van het onderhoudsgerechtigde kind/de onderhoudsgerechtigde kinderen
  • De draagkracht van de onderhoudsplichtige(n)

De omvang van de behoefte hangt af van de individuele (leef)omstandigheden en wordt per geval beoordeeld. De levensstandaard vóór de scheiding speelt hierbij een belangrijke rol. De vast te stellen kinderalimentatie mag de behoefte echter niet overschrijden.

De draagkracht is het bedrag dat de alimentatiebetaler, gezien zijn inkomen en uitgaven, maximaal kan betalen aan de alimentatiegerechtigde. Bij de bepaling van kinderalimentatie wordt in beginsel gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Meestal betalen ouders een bedrag in verhouding tot hun draagkracht.

Voor de bedragen die kinderen nodig hebben wordt veelal aansluiting gezocht bij de normen van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en de WSF (Wet Studiefinanciering).

Een aantal belangrijke weetjes over kinderalimentatie

  • Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie
  • Kinderalimentatie kan niet worden afgekocht
  • Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar
  • Kinderen vanaf 18 jaar (meerderjarigheid) kunnen zelf afspraken maken met de alimentatieplichtige(n) over hun kinderalimentatie

Uiteraard komt er nog véél meer kijken bij de vaststelling en naleving van kinderalimentatie. Ik kan desgewenst berekeningen voor u maken en u specifiek advies geven.

Meer informatie? Neem gerust contact met mij op!