Partner- en/of kinderalimentatie

De overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie zijn na een scheiding vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Op deze bedragen is de wettelijke indexering van toepassing, tenzij om gegronde redenen expliciet uitgesloten.

Jaarlijks maakt de Minister van Justitie en Veiligheid in november het indexpercentage bekend op basis van het loonindexcijfer.

Aanpassing voor 2020

Het percentage voor 2020 bedraagt 2,5%. Let op: deze aanpassing vindt nìet automatisch plaats. Alimentatieplichtigen en -gerechtigden dienen de bedragen zelf aan te passen op basis van dit indexpercentage. Betaalde u in 2019 bijvoorbeeld € 250,- alimentatie per maand, dan wordt dit bedrag in 2020 € 256,25 per maand.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.