Afname aantal scheidingen

In 2018 werd 37,1% van de huwelijken beëindigd. In 2017 was dat nog 38,8%. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds minder minderjarige kinderen betrokken zijn bij echtscheidingen.

Het grootste aantal scheidingen vond in 2015 plaats, toen er sprake was van 39,5% huwelijksontbindingen.

Overigens worden jaarlijks nog altijd ca. 64.000 huwelijken gesloten (2018).

Geregistreerd partnerschap

In steeds meer gevallen kiest men voor een geregistreerd partnerschap. Het aantal geregistreerd partnerschappen neemt dan ook toe en bedraagt thans (2018) 19.830. Het aantal scheidingen in deze situatie stijgt in absolute zin eveneens. Procentueel is sprake van een zeer lichte daling.

Huwelijksduur bij echtscheiding

De gemiddelde huwelijksduur bij echtscheidingen staat al enkele jaren op 15 jaar. Het aantal langdurige huwelijken neemt echter  ieder jaar toe. In 2018 vierden ca. 53.000 echtparen hun 50-jarige (gouden) huwelijk.

Maatschappelijke ontwikkeling

Het aantal gesloten huwelijken blijft al een aantal jaren stabiel, waar het aantal geregistreerd partnerschappen toeneemt. Tevens trouwen 20- en 30-jarigen inmiddels minder dan voorheen. Zij geven de voorkeur aan samenwonen.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.