Wees dan alert op onderstaande 5 punten van aandacht:

  • Als u samen een huis heeft gekocht bent u allebei aansprakelijk voor de volledige hypotheek. Dit wijzigt niet automatisch indien u de woning verlaat en uw ex-partner in uw gezamenlijke woning achterblijft. Eigendom en hoofdelijke aansprakelijkheid vervallen pas zodra het eigendom van de woning met de bijbehorende hypotheek formeel overgaan naar de achterblijvende partner. Een notaris kan hiervoor een akte van verdeling opstellen.
  • Indien een ex-partner in de gezinswoning blijft wonen en het hypotheekdeel van de andere ex-partner wil overnemen wordt dit fiscaal gezien als nieuwe lening. Deze zal om die reden annuïtair dienen te worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.
  • Tevens zal in de geschetste situatie bij 2) veelal voortzetting plaatsvinden van de reeds bestaande hypotheekrente voor de overnemende ex-partner. Er volgt dus niet automatisch een lagere rente, zoals u in de huidige hypotheekmarkt wellicht zou verwachten. De vertrekkende ex-partner die een nieuw huis koopt en daarvoor een nieuwe hypotheek afsluit kan overigens wèl profiteren van een mogelijk lagere marktrente.
  • Staat de gezinswoning op 1 naam? Dan is het van belang wanneer de woning is aangeschaft: vóór of tijdens het huwelijk en onder welk huwelijksvermogensrecht? Het feit dat de woning op 1 naam staat wil namelijk niet automatisch zeggen dat de woning ook daadwerkelijk eigendom is/blijft van 1 van de ex-partners en daarmee buiten de verrekening van een scheiding blijft.
  • Heeft u uw huis gekocht vanaf 2001? Dan mag u maximaal 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken. In veel gevallen, zeker bij huwelijken in gemeenschap van goederen, heeft het hypotheekverleden van uw ex-partner invloed op uw hypotheekberekening. Dit kan tot gevolg hebben dat u zelf minder lang hypotheekrente mag aftrekken bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek en/of dat u minder kunt lenen dan verwacht.

Bovenstaande is slechts een willekeurige selectie van aandachtspunten. Er zijn er in de praktijk nog véél meer. Scheiden met  een eigen huis is complex en omgeven door fiscale en juridische regelgeving.

Ik help u graag!

Ook op dit punt help ik u graag verder. Neemt u daartoe gerust contact met mij op via info@maudkoch.nl of bel naar 06 13 04 13 08. Ik sta voor u klaar!