De Eerste Kamer heeft inmiddels definitief ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, waarin de maximale duur voor partneralimentatie wordt ingeperkt.  Dit blog is een vervolg op mijn eerdere blog van 5 februari 2019.

Wat houdt deze wet in?

De partneralimentatie bedraagt, na invoering van de nieuwe wet, niet langer maximaal 12 jaar, maar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. Hierbij gelden 3 uitzonderingen:

  • Partneralimentatie kan in voorkomende gevallen verschuldigd zijn totdat het jongste kind 12 jaar wordt;
  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en op het moment van echtscheiding binnen 10 jaar de AOW-leeftijd wordt bereikt, kan aanspraak worden gemaakt op alimentatie tot de AOW-leeftijd;
  • Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen in principe 10 jaar alimentatie. Deze regeling vervalt overigens waarschijnlijk binnen 7 jaar na invoering van de nieuwe wet.

Wanneer wordt deze wet ingevoerd?

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd. Wèl is het jaar 2020 genoemd. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Attentiepunten

Bij bijzondere omstandigheden kunnen rechters besluiten om van de gebruikelijke alimentatieduur af te wijken.

De nieuwe wet zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Voor bestaande alimentatieafspraken verandert er dus niets!

Deze nieuwe wet heeft ook uitsluitend betrekking op partneralimentatie. Voor kinderalimentatie afspraken verandert er dus niets!

Voor samenwonenden gelden geen wettelijke regelingen. Niets is verplicht, tenzij afwijkende afspraken zijn opgenomen in een samenlevingscontract of anderszins.

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.