Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid die lange tijd in de lagere rechtspraak bestond over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als tijdens de huwelijksgemeenschap uit het privévermogen van één van de echtgenoten betalingen zijn gedaan ten behoeve van gemeenschappelijke  consumptieve bestedingen.

Wat is de casus?

In een casus uit 1985 waarbij partijen waren gehuwd in gemeenschap van goederen had de vrouw 3x  in verschillende jaren een schenking van € 10.000,- ontvangen. Dit onder zogenaamde uitsluitingsclausule.  Door deze uitsluitingsclausule toe te passen, valt de betreffende schenking of erfenis in principe buiten de gemeenschap. In dit geval zijn de geschonken bedragen iedere keer overgeboekt naar de gemeenschappelijke bankrekening. Bij de echtscheiding in 2014 vordert de vrouw van de gemeenschap haar schenkingen onder uitsluitingsclausule ter waarde van totaal   € 30.000,-. De rechtbank heeft deze vordering aan de vrouw toegewezen. Het hof heeft vervolgens het appèl van de man daartegen toegewezen met als argumentatie dat de gelden zijn gebruikt voor consumptie, simpelweg omdat een andere besteding niet aantoonbaar is.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat irrelevant is voor welke bestedingen deze schenkingen zijn aangewend, behalve bijvoorbeeld in het geval dat privéschulden van de vrouw hiermee zouden zijn voldaan. Aangezien dit niet kan worden bewezen, krijgt de vrouw haar vordering toegewezen.

Dit houdt in dat, als partijen niets nader regelen, de storting van privévermogen in de gemeenschap in principe een vergoedingsrecht met zich meebrengt.

N.B.: Omwille van de leesbaarheid en begrijpelijkheid is bovenstaand artikel sterk vereenvoudigd weergegeven.

Conclusie

Wat centraal staat in deze uitspraak is feitelijk hetzelfde thema dat ik recentelijk in een blog voor samenwoners heb behandeld: zorg dat ieders inkomsten en uitgaven altijd goed traceerbaar zijn en blijven zowel als sprake is van een samenleving als bij een gemeenschap die ontstaat  door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij scheidingen voorkomt dit een hoop onduidelijkheid en geruzie!

Meer informatie?

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem contact met mij op.