Begin juni heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel “pensioenverdeling bij scheiding 2021” van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ouderdomspensioen wordt met deze wet automatisch verdeeld bij scheiding. Hiervoor zal een aanpassing komen op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit 1995.

Vanaf 2021 krijgen ex-partners dan beiden automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens hun huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Zij zijn hiermee niet meer levenslang afhankelijk van elkaar met betrekking tot het pensioen. Ieders gedeelte van het ouderdomspensioen gaat daarmee in op de eigen pensioenleeftijd.  Als de ex-partner komt te overlijden krijgt degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd dit gedeelte ook niet meer terug. Dit heet conversie.

Verevening nu nog de standaard

Op dit moment is verevening nog de standaard verdelingsmethode. De uitbetaling van het gedeelte van het ouderdomspensioen aan de ex-partner is hiermee afhankelijk van het in leven zijn van degene die het heeft opgebouwd. Na een scheiding dient de afgesproken verdeling binnen 2 jaar te worden doorgegeven aan het pensioenfonds/de pensioenuitvoerder. Als dit niet of te laat gebeurt dient de uitbetaling van het pensioengedeelte voor de ex-partner door degene die het pensioen heeft opgebouwd zelf te worden gedaan; de pensioenuitvoerder doet dit dan niet. Dit is vanzelfsprekend geen wenselijke situatie. De nieuwe regelgeving streeft dan ook vooral een duidelijk inzicht en meer regie over het eigen stuk pensioengeld voor beide partijen na.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wet verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een scheidingsmelding ontvangen (conversie). Er kan door ex-partners echter nog steeds  worden afgeweken van deze nieuwe standaardregeling. Deze afwijkende afspraken kunnen voorafgaand aan het huwelijk worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden of achteraf bij scheiding in een echtscheidingsconvenant.

Het voorstel zal deze zomer aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Wordt vervolgd….

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.