Wettelijke zorgplicht ouders

Ouders  zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Bij een scheiding dienen ouders een financiële regeling te treffen voor de kinderalimentatie. Deze alimentatieplicht geldt in principe totdat het kind 18 jaar wordt; indien studerend tot 21 jaar. De hoogte van de kinderalimentatie hangt van een aantal factoren af. Zie hiervoor mijn eerdere blog  “hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen”?

Praktijk

In veel gevallen worden afspraken over de kinderalimentatie vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en volgt een rechterlijke beschikking. Ondanks deze zorgvuldige handelswijze komt het nog geregeld voor dat de ex-partner de vastgestelde kinderalimentatie na de scheiding niet daadwerkelijk betaalt. Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan de alimentatie alsnog innen indien deze op basis van een rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

Kind van de rekening

In sommige gevallen kan het LBIO echter zelfs dàn niets betekenen, bijvoorbeeld als de ex-partner zoveel schulden heeft dat hij/zij de kinderalimentatie niet kan betalen of te weinig inkomen/vermogen heeft of claimt te hebben. Als de alimentatieplichtige in het buitenland woont geeft dit vaak eveneens problemen, al is er sinds 2011 binnen de EU een verdrag gesloten.  Het kind is hierbij uiteindelijk “het kind van de rekening”. Vaak heeft de verzorgende ex-partner bij het uitblijven van kinderalimentatie immers te weinig geld om de gehele opvoeding te betalen.  Aangezien de kinderalimentatie op dit moment géén preferente schuld is, staan deze alleenstaande ouders achterin de rij van schuldeisers!

Wat gaat er gebeuren?

Anders dan bijvoorbeeld in Amerika, is het niet betalen van kinderalimentatie in Nederland (nog) niet strafbaar. De politiek gaat dit onderwerp nu weer op de agenda zetten. In 2008 werd al een motie ingediend om de kinderalimentatie preferent te maken. Het grootste deel van de Tweede Kamer ondersteunde deze motie. In 2010 zou nader onderzoek volgen. In 2015 en 2016 is bovendien een wetsvoorstel ingediend. De conclusie is dat er anno 2019 nog steeds geen concrete voortgang is geboekt. Volgens verantwoordelijk minister Sander Dekker zal een onderzoek in november dit jaar klaar zijn.  Er zitten veel haken en ogen aan het preferent maken van de kinderalimentatie. Andere schuldeisers, zoals de belastingdienst, zullen hierdoor immers dan weer een mindere positie krijgen. Het is momenteel dus nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Wordt vervolgd…

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.