Vaststelling alimentatie

Tijdens de echtscheiding worden afspraken gemaakt m.b.t. de partner- en/of kinderalimentatie en  veelal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Herberekening alimentatie?

In de loop der jaren kunnen de omstandigheden echter dermate wijzigen dat een herberekening van de afgesproken partner- en/of kinderalimentatie wenselijk is. Onderstaand worden 8 aanleidingen weergegeven (niet uitputtend):

  • Het inkomen van u of uw ex-partner is gewijzigd;
  • Er is sprake van een nieuwe gezinssituatie (bijv. een nieuwe partner);
  • De omgangsregeling m.b.t. uw kinderen is gewijzigd;
  • Er is sprake van een gewijzigde woonsituatie met andere woonlasten;
  • U bent uw baan kwijtgeraakt, of uw ex-partner is zijn/haar baan kwijtgeraakt;
  • U gaat met pensioen, of uw ex-partner gaat met pensioen;
  • Er is sprake van overlijden van u of uw ex-partner;
  • Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de overheid.

Conclusie

In bovenstaande opsomming is veelal sprake van een wijziging in het inkomen van u of uw ex-partner. Een nieuwe relatie kan ook veel invloed hebben op de vaststelling van partner- en kinderalimentatie, aangezien de nieuwe partner onderhoudsplichtig kan worden jegens uw kinderen.

De draagkracht van de alimentatieplichtige kan door geschetste oorzaken toe- of afnemen, evenals de netto behoefte van de alimentatiegerechtigde.

Let op!

Er kan sprake zijn van een niet wijzigingsbeding in het echtscheidingsconvenant.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.